FSH Training: Älykäs intuitio (kouluttaja Asta Raami)

HUOM.! KOULUTUS ON LOPPUUNVARATTU.

Asta Raami on räätälöitynyt Futures Specialists Helsingille koulutuksen, jossa intuition hyödyntämistä tarkastellaan ja harjoitellaan päätöksissä, visioinnissa ja tulevan ennakoinnissa. Koulutus tarjotaan erikoishintaan Futures Specialists Helsingille.

Koulutuksen ajankohta: ke 25.1. klo 17-20.30
Paikka: Kontoret, Kamppi
Koulutuksen hinta: 90 € (sis. pieni välipala)

Asta Raami

Asta Raami väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, jossa hän toimi lähes 15 vuotta erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Astalla on tutkinnot myös kasvatustieteestä, designista ja digitaalisesta mediasta. Viime vuonna ilmestynyt teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (Kustantamo S&S) käsittelee intuition monimuotoisuutta ja ihmismielen piilossa olevaa potentiaalia. Tällä hetkellä Asta toimii start-up-yrittäjänä Innerversity-hankkeessa.

Koulutuksen sisältö

Älykäs intuitio apuna päätöksissä, visioinnissa ja tulevan ennakoinnissa. Älykkään intuition teemaa ja intuition kyvyn kehittämistä tarkastellaan esimerkkien, kertomusten ja pienten harjoitusten kautta.

  • Mitä on älykäs intuitio? Miten käyttää omaa intuitiotaan älykkäästi?
  • Onko intuition luotettavuutta mahdollista arvioida?
  • Voiko ihminen tietää tai ennakoida sellaista jota hänen ei ns. pitäisi voida tietää?
  • Miten tällaista epätavallista tietämistä voi lähestyä tieteen näkökulmasta?

Kehon ja mielen yhteistoiminta on nerokasta ja kaunista, mutta arvokasta tietoa jää hyödyntämättä. Intuition kaikkia puolia ei yleisesti tunneta ja intuitioon liittyy paljon virheuskomuksia. Valjastamalla ihmismielen piilossa oleva potentiaali voidaan yltää täysin uudenlaiseen tietämiseen ja tietoon. Tämä auttaa uudenlaisten ideoiden keksimisessä, tulevan ennakoinnissa, monimutkaisessa päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa.

Älykäs intuitio koostuu kolmesta taidosta: Kyvystä virittyä intuitioon, intuition lukutaidosta ja kyvystä arvioida intuition luotettavuutta. Intuitio ei ole vain sattumanvarainen oivallus: intuitiivisen tiedon vastaanottamiseen voi tietoisesti virittäytyä. Ekspertti-intuitiivisia henkilöitä tarkastelleet tutkijat jopa väittävät, että intuition kautta on mahdollista hakea miltei mitä tahansa tietoa.

Intuition luotettavuutta on myös mahdollista arvioida samoin kuin omaa intuition lukutaitoa voi jokainen kehittää. Menetelmät ovat yksinkertaisia, joskin vaativat harjoittelua. Harjoittelemalla saamme käyttöömme älykkään intuition, joka on luovuuden, visioinnin, ongelmanratkaisun ja onnistuneen päätöksenteon kovaa ydintä.