Tulevaisuus-manifesti

I Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, mutta tulevaisuuteen ei ajauduta. Tulevaisuutta ohjataan päivittäisillä teoillamme yhteistyössä joka päivä. Meidän tulee olla aktiivisia halutun tulevaisuuden luomisessa sen sijaan, että odotamme passiivisina tulevaisuuden saapuvan. Yhtenäinen kansakunta on tässä murroksessa vahvoilla. 

II Suomella on yhteiskunnallista ja systeemistä potentiaalia nousta globaaliksi koemarkkinaksi. Voimme olla malliesimerkiksi seuraavan sukupolven systeemeille niin liikenteessä, logistiikassa, energiassa, tuotantotavoissa, koulutuksessa, ruoantuotannossa kuin hallinnossa. Lainsäädännön on tuettava tätä, joustavuutta on aktiivisesti lisättävä.

III Tulevien hallitusten kärkihankevalintojen perusteena täytyy olla jonkinlainen korrelaatio Suomen sata mahdollisuutta –listaukseen. Tulevaisuusorientaation takaamiseksi kaikki lakialoitteet tulee saattaa lausuntokierrokselle eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaan.

IV Koulutuksen tulee olla tulevaisuuskestävää. Oppilaitosten on siirrettävä fokustaan merkittävästi eteenpäin ja valmistettava tulevaan. Emme voi enää kasvattaa uusia sukupolvia työn järjestelmään, jota ei enää heidän lähitulevaisuudessaan ole. Murrosajan paine opetukselle on jo vahva. 

V Olemme ensimmäisiä sukupolvia, jotka ymmärtävät täysimääräisesti ilmastonmuutoksen merkityksen ja viimeisten joukossa, jotka voivat tehdä sille jotain. Suomalaisten on aika toimia

Manifesto for the Future

I The world is changing in a faster pace than ever before. The future does not happen, we co-create it with our actions. Instead of passively settling for what is coming, we must choose to actively create a desired future for ourselves.

II Finland has the potential to become a global futures laboratory and a benchmark in transportation, logistics, healtcare, energy, production, education, food systems and administration. However the legislation should support this.

III The priorities in governmental support should be in line with the 100 New Opportunities for Finland and the World –publication. The Committee for the Future should review all the legislative bills.

IV Primary school education should be fit for the future. The focus should switch from teaching knowledge about the past, to exploring alternative futures. We can’t afford educating the new generation into a system that will soon no longer exists.

V Our footprint matters. We are the first generation that understands thoroughly how climate change can alter the living conditions on planet Earth. We are among the last who can turn the tides. The time to make a difference is now.

Join us for building the next generation for a better humanity.