Futures Specialists Helsinki Ry: Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. YLEISTÄ

Futures Specialists Helsinki on vapaamuotoinen verkosto tulevaisuus- ja trendialan ihmisille. Verkoston lähtökohta on ammatillinen: se toimii alustana ja keskustelufoorumina niille, jotka työskentelevät tulevaisuustutkimuksen, trendien havainnoinnin, strategisen ennakoinnin ja vastaavien teemojen parissa. 
Futures Specialists Helsingin ydintehtävänä ja tavoitteena on edistää tulevaisuusajattelun tunnettuutta ja hyötyjä: tehdä ennakoinnista helpommin lähestyttävää. 

2. FUTURES SPECIALISTS HELSINGIN TIETOSUOJAPERIAATTET

Tietojesi käsittely turvallisesti on meille tärkeää. Haluamme kertoa mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytetään. Sinä hallitset omia tietojasi. Kysymme vain sellaisia asioita, joita meidän tulee saada tietää, jotta voimme palvella jäseniämme mahdollisimman hyvin ja tarjota palveluitamme, eli järjestää tulevaisuus-orientoituneita tapahtumia.

Futures Specialists Helsinki sitoutuu henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä luottamuksellisuuteen. Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja osana toimintaamme tässä Tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ SELOSTETTA, ÄLÄ ANNA FUTURES SPECIALISTS HELSINGILE HENKILÖTIETOJASI.

3. HENKILÖTIEDOT

TIEDOT JOTKA LUOVUTAT MEILLE JÄSENYYDEN YHTEYDESSÄ

Liittyessäsi Futures Specialists Helsinkiin keräämme jäsenrekisteriimme seuraavat tiedot:

- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Mahdollinen blogiaiheesi sivuillemme
- Puhelinnumero
- Osoite
- Kiinnostuksesi ja mahdollinen aiheesi tilaisuuden vetämiseen
- Toimialasi

4. TIETOJEN KÄYTTÖ

Futures Specialists Helsinki käyttää edellisessä kohdassa 3 kerrottuja henkilötietoja toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää palveluistamme viestimiseen esimerkiksi voidaksemme lähettää sinulle sähköpostia tulevista tapahtumistamme.
Toisinaan olemme jäseniimme suoraan yhteydessä myös puhelimitse esimerkiksi tapahtuman isännöimiseen liittyen tai tapahtuman peruutuksen yhteydessä.
Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja ja tehdä niistä tilastoja tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi. Haluamme seurata myös jäsentyytyväisyyttä ja teemme tuotteitamme sekä asiakaskokemusta koskevia kyselyitä sekä tutkimuksia.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös yhdistyksen kirjanpitovelvollisuuksien täyttämiseksi, rahoituspäätösten tekemiseksi sekä viranomaispyynnöstä lainvalvontaan.

5. TIETOJEN YHDISTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. 

6. TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Osa käyttämistämme sähköisistä järjestelmistä siirtää henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolella sijaitseville palvelimille, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin, jonka henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksista.

Futures Specialists Helsinki ja käyttämämme palvelutarjoajat sopivat henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen jotta henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän Selosteen mukaisesti.

7. JÄSENEN OIKEUDET

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja pyytää korjattavaksi asiointia koskevat tietonsa sekä kieltää niiden käytön yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti.
Futures Specialists Helsinki on velvollinen säilyttämään hallussaan olevien henkilötietojen luottamuksellisuuden. Tietojen tarkistamiseksi ja muuttamiseksi asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä väärinkäytösten estämiseksi.
Henkilötietoihin ja jäsenen oikeuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä: futureshelsinki@gmail.com

6. PALVELUN YLLÄPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisterin ylläpitäjä on Futures Specialists Helsinki Ry. Saadaksesi lisätietoja oikeuksistasi ja tietosuojakäytännöstämme, ota yhteyttä futureshelsinki@gmail.com